เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนแม่บทสภาชุมชน
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
จดหมายข่าว
ศูนย์ สป.สช.ตำบลโกรกแก้ว
งานบริหารงานบุคคล


 
คืนความสุขให้ประชาชน
  ชาวโกรกแก้วพร้อมใจ "ออกเสียงประชามติ ๑๐๐% เพื่อศักดิ์ศรีชาวโกรกแก้ว"
      
 
   รมว.ไอซีที เยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชน แหล่งเรียนรู้
       รมว.ไอซีที เยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชน แหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาส ของทุกคนในท้องถิ่นทุกสาขาอาชีพ แล...
 
  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว นายไสว สระปัญญา ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบ...
       ท่านนายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว นายไสว สระปัญญา ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มาตรวจเย...
 
   งานสืบสานประเพณีของดีโนนสุวรรณ
       งานสืบสานประเพณีของดีโนนสุวรรณ
 


ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
 ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 5 คน
อาทิตย์นี้ 42 คน
เดือนนี้ 6 คน
ปีนี้ 36434 คน
ทั้งหมด 42184 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (22-01-57)