วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2562
จ้างเหมารถประดับตกแต่งพร้อมขบวนแห่ ชุดคำขวัญงามตระการผ้าไหมและคำขวัญนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างเหมารถประดับตกแต่งพร้อมขบวนแห่ ชุดคำขวัญบุญบั้งไฟน่าชม และคำขวัญดื่มนมโคพันธุ์ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างเหมารถประดับตกแต่งพร้อมขบวนแห่ ชุดคำขวัญถิ่นพืชไร่ ผลไม้รสหวาน และคำขวัญมากมียางพารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บบ 9277 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่ม สำหรับนักกีฬาและกรรมการผู้ตัดสิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างเหมาเตรียมสถานที่และสนามกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์สนาม ถ้วยรางวัล และชุดกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง