เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
41 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]
42 2 มกราคม พ.ศ.2561 [ 2 ม.ค. 2561 ]
43 6 ธันวาคม พ.ศ.2560 [ 6 ธ.ค. 2560 ]
44 ประกาศรายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกินหนึ่งแสนบาทหรือที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกินหนึ่งล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 17 พ.ย. 2560 ]
45 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 [ 2 พ.ย. 2560 ]
46 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 10 ส.ค. 2560 ]
47 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 22 ก.ค. 2560 ]
48 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา โดยวิธีตกลงราคา [ 16 พ.ค. 2560 ]
49 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว [ 24 มี.ค. 2560 ]
50 ใบตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่ที่ 7 เชื่อมต่อถนนหมู่ที่ 8 บ้านนาตากลม [ 29 ต.ค. 2558 ]
 
|1|2|3|4หน้า 5|6