เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 30 เม.ย. 2563 ]
12 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโนนศรีคูณ หมู่1 บ้านโนนสุวรรณ ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 9 เม.ย. 2563 ]
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ กองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2563 ]
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหนองพลวง หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 9 มี.ค. 2563 ]
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองพลวง หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 28 ก.พ. 2563 ]
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2563 ]
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2563 ]
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 30 ธ.ค. 2562 ]
19 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโกรกแก้ว [ 6 ธ.ค. 2562 ]
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ กองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2562 ]
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10