เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
11 ประกาศสหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จำกัด [ 2 ส.ค. 2560 ]
12 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล PVC dia 6 [ 20 ก.ค. 2560 ]
13 วงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล PVC dia 6" พื้นที่บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 1 บ้านหนองตาปู่ หมู่ที่ 3 และบ้านโกรกแก้ว หมู่ที่ 4 [ 20 ก.ค. 2560 ]
14 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโคกเจริญ 3 จากจุดเดิมไปทางทิศตะวันออก [ 9 มิ.ย. 2560 ]
15 วงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโคกเจริญ 3 [ 9 มิ.ย. 2560 ]
16 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete)ถนนโคกรัก ซอย 1 จากถนนหัวถนน-ดอนอะราง ไปทางทิศเหนือ [ 29 พ.ย. 2559 ]
17 วงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังภานในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 [ 17 มิ.ย. 2559 ]
18 รายละเอียดโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว [ 19 พ.ค. 2559 ]
19 รายละเอียดโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายข้างโรงเรียนด้านทิศตะวันตก [ 4 พ.ค. 2559 ]
20 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 20 ต.ค. 2558 ]
 
|1หน้า 2|3|4|5|6