เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
21 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านโนนสุวรรณ [ 2 ก.ค. 2558 ]
22 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านนาตากลม หมู่ที่ 8 [ 22 พ.ค. 2558 ]
23 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลติกคอนกรีต Asphaltic Concrete หมู่ที่ 6 บ้านโคกสามัคคี [ 11 พ.ค. 2558 ]
24 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่ที่ 7 บ้านโคกรักเชื่อมถนนหมู่ที่ 8 บ้านนาตากลม [ 10 เม.ย. 2558 ]
25 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย [ 10 เม.ย. 2558 ]
26 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านนาตากลม หมู่ที่ 8 [ 24 มี.ค. 2558 ]
27 สอบราคาจ้างเหมาโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 4 โครงการ [ 11 มี.ค. 2558 ]
28 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านนาตากลม หมู่ที่ 8 [ 9 มี.ค. 2558 ]
29 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ [ 28 ม.ค. 2558 ]
30 สอบราคาจ้างเหมาโครงการทดสอบน้ำหนักบรรทุกดินในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้วขนาด 81 - 100 คน(สถ.ศพด.3) สมทบบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 23 ธ.ค. 2557 ]
 
|1|2หน้า 3|4|5|6