เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
81 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไข่เท่า-หนองพลวง [ 14 พ.ค. 2555 ]
82 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโกรกแก้ว ซอย 5 หมู่ที่ 4 [ 26 มี.ค. 2555 ]
83 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายหนองไข่เท่า - ซับบอน หมู่ที่ 11 [ 26 มี.ค. 2555 ]
84 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายชุมชนโคกรัก ซอย 2 หมู่ที่ 7 [ 26 มี.ค. 2555 ]
85 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างผิวจราจรแบบ Cape Seal บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 12 [ 15 ก.พ. 2555 ]
86 สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 6 [ 15 ก.พ. 2555 ]
87 สอบราคาจ้างเหมาโครงการย้ายถังประปาพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล ชุมชนบ้านโนนศรีคูณ หมู่ที่ 1 [ 15 ก.พ. 2555 ]
88 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตาปู่ ซอย 3 หมู่ที่ 3 [ 19 ม.ค. 2555 ]
89 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโกรกแก้ว ซอย 6 หมู่ที่ 4 [ 19 ม.ค. 2555 ]
90 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (Cape Seal) สายนาตากลม – โนนศรีสุข หมู่ที่ 8 [ 19 ม.ค. 2555 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10