เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
21 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 30 ต.ค. 2558 ]
22 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 30 ต.ค. 2558 ]
23 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 30 ต.ค. 2558 ]
24 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 30 ต.ค. 2558 ]
25 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 30 ต.ค. 2558 ]
26 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 30 ต.ค. 2558 ]
27 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 30 ต.ค. 2558 ]
28 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 30 ต.ค. 2558 ]
29 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 30 ต.ค. 2558 ]
30 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 30 ต.ค. 2558 ]
 
|1|2หน้า 3|4