วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนผลึกรุ่งโรจน์ (ช่วงต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทับถนนคอนกรีตเดิม ถนนโกรกแก้ว ถึง ลำไทรโยง (บริเวณบ้านนายเลี่ยม วิเศษชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการปูพื้นกระเบื้องโรงรับประทานอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายชลประทานตัดสายหนองพลวง ? นาใหม่ (จากถนนคอนกรีตเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
ซื้อแบบตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บบ 9277 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกรัก 3 หมู่ที่ 7 บ้านโคกรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง