วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างสหกรณ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาปู่ ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเดินระบบโทรศัพท์สำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อชุดไมค์ไร้สาย พร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการหนูน้อยฟันสวย ยิ้มใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุทำขนม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 ?หลักสูตรการทำขนมกะหรี่ปั๊บ? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อปั้มน้ำ (ซัมเมิส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงหรือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีสภาพพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง