วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1/ 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว

  โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

  เทศบาลตำบลโกรกแก้วประชุมประจำเดือน 2566 เพื่อมอบนโยบาย

  โครงการการเสริมสร้างป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2567