ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.ย. 2566 ]
....................................................................................
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล [ 18 เม.ย. 2566 ]
....................................................................................
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง [ 30 มี.ค. 2566 ]
....................................................................................