เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562นายไสว สระปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน


วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 นายไสว สระปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่นายจรัญ แห่งสันเทียะ อยู่บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 4 ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมน์ ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน