เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนแม่บทสภาชุมชน
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
จดหมายข่าว
ศูนย์ สป.สช.ตำบลโกรกแก้ว
งานบริหารงานบุคคล
งานร้องเรียน-ร้องทุกข์


 
งานของดีโนนสุวรรณ
  การประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโกรกแก้ว
       วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลโกรกแก้ว โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดการประชุมกองทุ...
 
  โครงการป้องกันไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
       โครงการป้องกันไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อ...
 
  การประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแล้วล้อม เทศบาลตำบลโกรกแก้วเข้ารับ การประเมินคุณภาพระบบบ...
 
  ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
       ท่านนายกเทศมตรีตำบลโกรกแก้ว และคณะ ได้เดินทางเข้าร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...
 ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
 ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2553