เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนแม่บทสภาชุมชน
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
จดหมายข่าว
ศูนย์ สป.สช.ตำบลโกรกแก้ว
งานบริหารงานบุคคล
งานร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข้อบังคับเทศบาล
ประมวลจริยธรรม
ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวงและระเบียบ


 
งานของดีโนนสุวรรณ
  เทศบาลตำบลโกรกแก้วออกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว รอบเดือนตุลาคม...
       เทศบาลตำบลโกรกแก้วออกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนเมษายน...
 
  โครงการ 1 ตำบลซ่อมบ้านผู้ยากไร้
       โครงการ 1 ตำบลซ่อมบ้านผู้ยากไร้ ตามแผนงานบูรณการเสริมสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายใ...
 
  โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 31 สิงหาค...
       โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ วัดป่าโคกเจ...
 
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า OTOP "การทำรองเท้าเมคคาเม่"ภายในตำบลโกรกแก้ว ปร...
       โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า OTOP "การทำรองเท้าเมคคาเม่"ภายในตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561 อ...
 ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
 ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2553