เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล [ 12 ธ.ค. 2561 ]
2 ประชาสัมพันธ์การเข้ากรอกข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน [ 12 พ.ย. 2561 ]
3 ประชาสัมพันธ์การเข้ากรอกข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก [ 12 พ.ย. 2561 ]
4 ประกาศผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ฯ ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง [ 22 ต.ค. 2561 ]
5 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกฯ [ 7 ต.ค. 2561 ]
6 ประกาศการรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล [ 26 ก.ย. 2561 ]
7 ประกาศเทศบาลตำบลโกรกแก้ว เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2561 [ 27 ส.ค. 2561 ]
8 การจ่ายเบี้ยยังชีพ [ 22 ส.ค. 2561 ]
9 แผ่นพับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ [ 22 ส.ค. 2561 ]
10 คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 22 ส.ค. 2561 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13