เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกฯ [ 7 ต.ค. 2561 ]
2 ประกาศการรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล [ 26 ก.ย. 2561 ]
3 ประกาศเทศบาลตำบลโกรกแก้ว เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2561 [ 27 ส.ค. 2561 ]
4 การจ่ายเบี้ยยังชีพ [ 22 ส.ค. 2561 ]
5 แผ่นพับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ [ 22 ส.ค. 2561 ]
6 คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 22 ส.ค. 2561 ]
7 แผ่นพับร้องเรียนร้องทุกข์ [ 22 ส.ค. 2561 ]
8 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุก [ 22 ส.ค. 2561 ]
9 แจ้งกำหนดการจ่ายสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 25 พ.ค. 2561 ]
10 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 22 พ.ค. 2561 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12