เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร


เทศบาลตำบลโกรกแก้ว โดยท่านนานกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว ได้กำหนดนโยบายการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานที่มุ่งมั่นยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการทุกวันในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ในวันทำการ