เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว มอบนโยบายในการปฎิบัติงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบนและมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท


ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว มอบนโยบายในการปฎิบัติงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบนและมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโกรกแก้วว่าทุจริตและปฎิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ และงานบริการอื่นๆ โดยให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติกับประชาชนผู้มาขอรับบริการโดยเท่าเทียมกัน มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว