เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th


 


ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน


ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน นำโดย นางสาวธีรยา โตภานุรักษ์กูล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมแสดงพลังพร้อมตั้งปณิธานการบริหารและการดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมภิบาล เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว