เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th


 


การประชุมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) และทบทวนโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประกอบด้วยนายกเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ในการร่วมคิดร่


การประชุมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) และทบทวนโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประกอบด้วยนายกเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ในการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมพิจารณาโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตำบลโกรกแก้วต่อไป