เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย


เจ้าหน้าที่ พนักงาน เทศบาลโกรกแก้ว ร่วมโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย 
เพื่อเตรียมความพร้อมสถานการณืฉุกเฉินและสาธารณภัยต่างๆ รวมทั้งเตรียมความพร้อม
รับเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558