เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน


การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  นำโดย นายไสว สระปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานงานจ้าง  ร่วมแสดงพลังพร้อมตั้งปณิธานการบริหารและการดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว