เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง


โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในวันอังคารที่ 26 เดือนกันยายน  พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว