เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]
2 รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]
3 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]
4 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]
5 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]
6 ประกาศการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 1 มี.ค. 2562 ]
7 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]
9 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 [ 28 ส.ค. 2561 ]
 
หน้า 1|2|3|4