เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 การแจ้งขุดดิน [ 30 ต.ค. 2558 ]
2 การแจ้งถมดิน [ 30 ต.ค. 2558 ]
3 การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ [ 30 ต.ค. 2558 ]
4 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 30 ต.ค. 2558 ]
5 การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 30 ต.ค. 2558 ]
6 การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 30 ต.ค. 2558 ]
7 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 30 ต.ค. 2558 ]
8 การรับชำระภาษีป้าย [ 30 ต.ค. 2558 ]
9 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 30 ต.ค. 2558 ]
10 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 30 ต.ค. 2558 ]
 
หน้า 1|2|3|4