เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th
ควบคุมภายใน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ควบคุมภายใน ปี2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]
2 ควบคุมภายใน พ.ศ.2560 สำนักปลัด [ 19 พ.ย. 2561 ]
3 ควบคุมภายใน พ.ศ.2560 กองช่าง [ 19 พ.ย. 2561 ]
4 ควบคุมภายใน พ.ศ.2560 กองคลัง [ 19 พ.ย. 2561 ]
5 ควบคุมภายใน พ.ศ.2560 กองการศึกษา [ 19 พ.ย. 2561 ]
6 ควบคุมภายใน พ.ศ.2560 กองสาธารณสุขฯ [ 19 พ.ย. 2561 ]
7 ควบคุมภายใน พ.ศ.2560 กองสวัสดิการสังคม [ 19 พ.ย. 2561 ]
8 ควบคุมภายใน ปี 2558 [ 1 ต.ค. 2558 ]