เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th
งานร้องเรียน-ร้องทุกข์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]
2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]
3 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนมกราคมประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]
4 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ธ.ค. 2563 ]
5 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 3 ธ.ค. 2563 ]
6 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ร้องเรียน/ร้องทุกเรื่องทั่วไป ร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง) [ 3 ธ.ค. 2563 ]
7 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]
8 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]
9 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]
10 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5