เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานประโยชน์ทับซ้อน [ 8 พ.ย. 2561 ]
2 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน [ 30 พ.ย. 542 ]