เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

มาตรการการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ [ 18 มิ.ย. 2562 ]
2 มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน [ 18 มิ.ย. 2562 ]
3 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 18 มิ.ย. 2562 ]
4 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 18 มิ.ย. 2562 ]
5 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 18 มิ.ย. 2562 ]
6 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 18 มิ.ย. 2562 ]