เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 สถิติการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ร้อถอนอาคาร รอบ6เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่เดือนตลาคม 2563-เดือนมีนาคม 2564) [ 31 มี.ค. 2564 ]
2 สถิติการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รอบ6เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่เดือนตลาคม 2563-เดือนมีนาคม 2564) [ 31 มี.ค. 2564 ]
3 สถิติการขอใช้น้ำอุปโภค/บริโภค รอบ6เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่เดือนตลาคม 2563-เดือนมีนาคม 2564) [ 31 มี.ค. 2564 ]
4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]
5 สรุปรายงานสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]
6 รายงานการขอรับบริการประชาชน กองคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]
7 รายงานผลการออกใบอนุญาต ตาม พรบ. สาธารณสุข ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]
8 สรุปรายงานสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]
9 รายงานการขอรับบริการประชาชน กองคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 9 พ.ค. 2563 ]
10 รายงานผลการออกใบอนุญาต ตาม พรบ. สาธารณสุข ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6