เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th
แผนพัฒนา 5 ปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 27 ต.ค. 2564 ]
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่3 2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่2 2564 [ 24 พ.ย. 2563 ]
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่1 2564 [ 29 ต.ค. 2563 ]
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี [ 21 ต.ค. 2562 ]
7 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 1 เม.ย. 2562 ]
8 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 1 เม.ย. 2562 ]
9 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 1 เม.ย. 2562 ]