เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่2/2564 7 มกราคม 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่1/2564 28 ธันวาคม 2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]
3 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินที่จะดำเนินการปีงบประมาณ 2564 ว่าจะดำเนินการไปในทิศทางใดที่จะทำให้แผนการดำเนินงานนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น โดยการร่วมคิด ร่วมทำร่วมแสดงความค [ 29 ก.ย. 2563 ]