เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโโคกเจริญ 3 หมูู่ที่ 12 บ้านโคกเจริญ ตำบลโกรกแก้ว

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโโคกเจริญ 3  หมูู่ที่ 12 บ้านโคกเจริญ ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ค. 2563