เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
 


นายเฉลิม วาวิลัย นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ร่วมแสดงพลังพร้อมตั้งปณิธานการบริหารและการดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภบาล


เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลโกรกแก้ว นำโดย นายเฉลิม วาวิลัย นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ร่วมแสดงพลังพร้อมตั้งปณิธานการบริหารและการดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ณ วัดป่าโคกเจริญธรรม

2023-11-07
2023-10-12
2023-09-28
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-13