เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
 


นายเฉลิม วาวิลัย นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ร่วมแสดงพลังพร้อมตั้งปณิธานการบริหารและการดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภบาล


เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลโกรกแก้ว นำโดย นายเฉลิม วาวิลัย นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ร่วมแสดงพลังพร้อมตั้งปณิธานการบริหารและการดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ณ วัดป่าโคกเจริญธรรม

2022-11-15
2022-08-18
2022-08-02
2022-06-29
2022-05-02
2022-03-04
2022-01-28
2021-12-27
2021-12-14
2021-09-30