เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 231 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.ย. 2566 ]26
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกาคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 19 ก.ย. 2566 ]21
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ก.ย. 2566 ]291
4 ประกาศให้ใช้ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลและสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 12 ก.ค. 2566 ]33
5 ระเบียบเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลหรือขอสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV)ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 12 ก.ค. 2566 ]31
6 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์กล้องโทรทัศน์ววงจรปิด(CCTV) ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 5 ก.ค. 2566 ]30
7 สถิติการใช้ลานกีฬาชุมชน สนามกีฬาชุมชน สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 18 พ.ค. 2566 ]28
8 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล [ 18 เม.ย. 2566 ]42
9 ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 31 มี.ค. 2566 ]36
10 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง [ 30 มี.ค. 2566 ]42
11 ประกาศเรื่องการกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]37
12 แบบกำหนดสถานที่ปิดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]34
13 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2565 ทต.โกรกแก้ว ปีงบประมาณ2565 [ 15 มี.ค. 2566 ]40
14 ประกาศราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราการจัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]47
15 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ก.พ. 2566 ]53
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ก.พ. 2566 ]73
17 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ม.ค. 2566 ]46
18 ประกาศเทศบาลตำบลโกรกแก้ว เรื่องวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]35
19 ประกาศเทศบาลตำบลโกรกแก้ว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลโกรกแก้วพ.ศ 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]34
20 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 19 ม.ค. 2566 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12