เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 217 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 31 มี.ค. 2566 ]2
2 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง [ 30 มี.ค. 2566 ]2
3 ประกาศเรื่องการกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]4
4 แบบกำหนดสถานที่ปิดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]4
5 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2565 ทต.โกรกแก้ว ปีงบประมาณ2565 [ 15 มี.ค. 2566 ]2
6 ประกาศราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราการจัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]8
7 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ก.พ. 2566 ]18
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ก.พ. 2566 ]37
9 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ม.ค. 2566 ]10
10 ประกาศเทศบาลตำบลโกรกแก้ว เรื่องวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]1
11 ประกาศเทศบาลตำบลโกรกแก้ว เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลโกรกแก้วพ.ศ 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]2
12 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3 [ 5 ม.ค. 2566 ]11
13 ประกาศเทศบาลตำบลโกรกแก้ว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]12
14 การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล [ 16 ธ.ค. 2565 ]14
15 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง2562 ประจำปี2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]24
16 ประกาศขยายเวลาการดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]108
17 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 22 มิ.ย. 2565 ]114
18 การรับโอนพนักงานเทศบาล [ 21 มิ.ย. 2565 ]116
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 20 มิ.ย. 2565 ]105
20 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 31 พ.ค. 2565 ]145
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11