เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
 


การให้ความช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน


เทศบาลตำบลโกรกแก้ว  ให้ความช่วยเหลือ  นางสาวพรณภัส บิลรัมย์ อายุ 23 ปี เนื่องจากเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน มีรายได้น้อย ไม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

2024-02-28
2024-02-09
2023-12-28
2023-12-21
2023-12-13
2023-12-12
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05
2023-11-07