เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก


วันที่ 11 ถึงวันที่ 12 เดือนตุลาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโกรกแก้ว จัดโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก นำโดย นายเฉลิม  วาวิไล  นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และอสม.ตำบลโกรกแก้ว เดินรณรงค์และให้ความรู้ แก่ประชาชนตำบลโกรกแก้ว

2023-11-07
2023-10-12
2023-09-28
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-13