เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
 


วันที่ 12 ธันวาคม 2566 นายเฉลิม วาวิลัย นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว มอบหมาย นายสุมิตร ปริมสารัมย์ รองนายกเทศมนตรี มอบ จักรยานจำนวน 2 คัน ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอโนนสุวรรณ


วันที่ 12 ธันวาคม 2566

นายเฉลิม วาวิลัย นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว มอบหมาย นายสุมิตร ปริมสารัมย์ รองนายกเทศมนตรี มอบ จักรยานจำนวน 2 คัน ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอโนนสุวรรณ เพื่อดำเนินการมอบแก่กาชาดบุรีรัมย์เป็นลำดับต่อไป

2024-03-15
2024-02-28
2024-02-09
2023-12-28
2023-12-21
2023-12-13
2023-12-12
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05