เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
 


โครงการการเสริมสร้างป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2567


วันที่ 21 ธันวาคม 2561
 เวลา 8:00 น งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโกรกแก้ว จัดทำโครงการการเสริมสร้างป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว

2024-03-15
2024-02-28
2024-02-09
2023-12-28
2023-12-21
2023-12-13
2023-12-12
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05