เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
คณะผู้บริหารนายเฉลิม วาวิลัย
นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว
สายด่วน 044-666399/090-1822233
   
นายสุมิตร ปรินสารัมย์
นายประพันธ์ มีศิริ
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
086-8764797 098-2056038


นายประจักษ์  จันทร์ขาว
นายกระจ่าง เสาวพันธ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี

081-9667856