เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.5-0002 บ้านหนองพลวง-นาใหม่ บ้านหนองพลวงหมู่ที่ 10 [ 23 มี.ค. 2564 ]93
2 ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนถนนลาดยางแบบแอลฟัสห์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.5-0002 บ้านหนองพลวง ถึงนาใหม่ [ 22 ก.พ. 2564 ]71
3 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนถนนลาดยางแบบแอลฟัสห์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.5-0002 บ้านหนองพลวง ถึงนาใหม่ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโกรกแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.พ. 2564 ]85
4 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภานในตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 8 ก.ย. 2563 ]87
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 31 ส.ค. 2563 ]67
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 30 ก.ค. 2563 ]66
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกรัก ซอย 5 หมูู่ที่ 7 บ้านโคกรัก ตำบลโกรกแก้ว [ 22 ก.ค. 2563 ]69
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโโคกเจริญ 3 หมูู่ที่ 12 บ้านโคกเจริญ ตำบลโกรกแก้ว [ 22 ก.ค. 2563 ]88
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 30 มิ.ย. 2563 ]73
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 29 พ.ค. 2563 ]72
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 30 เม.ย. 2563 ]64
12 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโนนศรีคูณ หมู่1 บ้านโนนสุวรรณ ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 9 เม.ย. 2563 ]66
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ กองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2563 ]89
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหนองพลวง หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 9 มี.ค. 2563 ]60
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองพลวง หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 28 ก.พ. 2563 ]100
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2563 ]67
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2563 ]74
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 30 ธ.ค. 2562 ]69
19 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโกรกแก้ว [ 6 ธ.ค. 2562 ]87
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ กองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2562 ]67
 
หน้า 1|2|3|4|5