เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 108 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลประมาณการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตาปู่5 หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาปู่ [ 3 ก.ค. 2566 ]48
2 แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตาปู่5 หมู่ที่ 3 หน้าที่ 1บ้านหนองตาปู่ [ 3 ก.ค. 2566 ]44
3 แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตาปู่5 หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาปู่ [ 3 ก.ค. 2566 ]41
4 สรุปผลประมาณการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกรัก2 หมู่ที่ 7 บ้านโคกรัก [ 3 ก.ค. 2566 ]38
5 แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกรัก2 หมู่ที่ 7บ้านโคกรัก หน้าที่ 1 [ 3 ก.ค. 2566 ]40
6 แบบสรุปผลประมาณการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกรัก2 หมู่ที่ 7 บ้านโคกรัก หน้าที่ 2 [ 3 ก.ค. 2566 ]41
7 สรุปผลประมาณการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองพลวง1(ช่วงที่เหลือ) [ 3 ก.ค. 2566 ]39
8 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองพลวง1(ช่วงที่เหลือ) [ 3 ก.ค. 2566 ]37
9 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองพลวง1 (ช่วงที่เหลือ) หน้าที่ 1 [ 3 ก.ค. 2566 ]35
10 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองพลวง1 (ช่วงที่เหลือ) หน้าที่ 2 [ 3 ก.ค. 2566 ]39
11 สรุปผลประมาณการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโคกเจริญ-โนนศรีสุข หมู่ที่ 12 บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาปู่ [ 3 ก.ค. 2566 ]35
12 แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโคกเจริญ-โนนศรีสุข หมู่ที่ 12 บ้านโคกเจริญ หน้าที่ 1 [ 3 ก.ค. 2566 ]34
13 สรุปผลประมาณการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโคกเจริญ-โนนศรีสุข หมู่ที่ 12 บ้านโคกเจริญหน้าที่ 2 [ 3 ก.ค. 2566 ]35
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.5-0002 บ้านหนองพลวง-นาใหม่ บ้านหนองพลวงหมู่ที่ 10 [ 23 มี.ค. 2564 ]174
15 ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนถนนลาดยางแบบแอลฟัสห์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.5-0002 บ้านหนองพลวง ถึงนาใหม่ [ 22 ก.พ. 2564 ]124
16 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนถนนลาดยางแบบแอลฟัสห์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.5-0002 บ้านหนองพลวง ถึงนาใหม่ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 ตำบลโกรกแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.พ. 2564 ]163
17 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภานในตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 8 ก.ย. 2563 ]172
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 31 ส.ค. 2563 ]126
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 30 ก.ค. 2563 ]112
20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกรัก ซอย 5 หมูู่ที่ 7 บ้านโคกรัก ตำบลโกรกแก้ว [ 22 ก.ค. 2563 ]129
 
หน้า 1|2|3|4|5|6