เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2562 ]39
22 โครงการ ก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านโคกรัก หมู่ที่ 7 [ 28 ส.ค. 2561 ]46
23 โครงการ ก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านนาตากลม หมู่ที่ 8 [ 28 ส.ค. 2561 ]47
24 วงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโกรกแก้วโดยการปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง [ 12 ก.พ. 2561 ]34
25 วงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน [ 26 ม.ค. 2561 ]36
26 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ปีงบประมาณ 2561 [ 31 ต.ค. 2560 ]36
27 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 2/2560 ปีงบประมาณ 2561 [ 31 ต.ค. 2560 ]49
28 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโกรกแก้ว [ 18 ต.ค. 2560 ]37
29 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบปะปาแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง ประจำปีงบประมาณ 2560 หมู่ที่ 1 บ้านโนนสุวรรณ [ 22 ส.ค. 2560 ]40
30 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบปะปาแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง ประจำปีงบประมาณ 2560 หมู่ที่ 4 บ้านโกรกแก้ว [ 22 ส.ค. 2560 ]36
31 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบปะปาแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง ประจำปีงบประมาณ 2560 หมู่ที่ 1 บ้านโนนสุวรรณ [ 22 ส.ค. 2560 ]36
32 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบปะปาแบบบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง ประจำปีงบประมาณ 2560 หมู่ที่ 4 บ้านโกรกแก้ว [ 22 ส.ค. 2560 ]36
33 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล pvc dai 6 หมู่ที่ 1/หมู่ที่ 3/ หมู่ที่ 6 [ 8 ส.ค. 2560 ]37
34 ประกาศสหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ จำกัด [ 2 ส.ค. 2560 ]36
35 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล PVC dia 6 [ 20 ก.ค. 2560 ]38
36 วงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล PVC dia 6" พื้นที่บ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ 1 บ้านหนองตาปู่ หมู่ที่ 3 และบ้านโกรกแก้ว หมู่ที่ 4 [ 20 ก.ค. 2560 ]52
37 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโคกเจริญ 3 จากจุดเดิมไปทางทิศตะวันออก [ 9 มิ.ย. 2560 ]38
38 วงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโคกเจริญ 3 [ 9 มิ.ย. 2560 ]38
39 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete)ถนนโคกรัก ซอย 1 จากถนนหัวถนน-ดอนอะราง ไปทางทิศเหนือ [ 29 พ.ย. 2559 ]48
40 วงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังภานในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 [ 17 มิ.ย. 2559 ]37
 
|1หน้า 2|3|4|5