เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายละเอียดโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว [ 19 พ.ค. 2559 ]32
42 รายละเอียดโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายข้างโรงเรียนด้านทิศตะวันตก [ 4 พ.ค. 2559 ]36
43 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 20 ต.ค. 2558 ]38
44 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านโนนสุวรรณ [ 2 ก.ค. 2558 ]35
45 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านนาตากลม หมู่ที่ 8 [ 22 พ.ค. 2558 ]37
46 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลติกคอนกรีต Asphaltic Concrete หมู่ที่ 6 บ้านโคกสามัคคี [ 11 พ.ค. 2558 ]34
47 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่ที่ 7 บ้านโคกรักเชื่อมถนนหมู่ที่ 8 บ้านนาตากลม [ 10 เม.ย. 2558 ]42
48 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย [ 10 เม.ย. 2558 ]46
49 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านนาตากลม หมู่ที่ 8 [ 24 มี.ค. 2558 ]38
50 สอบราคาจ้างเหมาโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 4 โครงการ [ 11 มี.ค. 2558 ]33
51 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านนาตากลม หมู่ที่ 8 [ 9 มี.ค. 2558 ]35
52 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ [ 28 ม.ค. 2558 ]37
53 สอบราคาจ้างเหมาโครงการทดสอบน้ำหนักบรรทุกดินในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้วขนาด 81 - 100 คน(สถ.ศพด.3) สมทบบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 23 ธ.ค. 2557 ]38
54 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมส้รางถนนแอสฟัลติกคอนกรีต Asphaltic Concrete หมู่ที่ 11 บ้านหนองไข่เท่า [ 10 ธ.ค. 2557 ]36
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน(สถ.ศพด.3) แบบไม่ตอกเสาเข็ม ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 ต.ค. 2557 ]46
56 สอบราคาจ้างเหมาโครงการสงเคราะห์การบริการรถรับ-ส่งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 13 ต.ค. 2557 ]38
57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 2/2557 ปีการศึกษา 2557 [ 7 ต.ค. 2557 ]36
58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคกสามัคคี [ 2 ก.ย. 2557 ]39
59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาปู่ [ 14 ส.ค. 2557 ]38
60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านซับบอน [ 14 ส.ค. 2557 ]49
 
|1|2หน้า 3|4|5