เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง สูบจ่ายตรง หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย [ 9 มิ.ย. 2557 ]37
62 สอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 1/2557 ปีการศึกษา 2557 [ 4 เม.ย. 2557 ]39
63 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว ภาคเรียนที่ 1/2557 ปีการศึกษา 2557 [ 4 เม.ย. 2557 ]36
64 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง boxculvert หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาปู่ (คลองอีสานเขียว) [ 24 มี.ค. 2557 ]36
65 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง boxculvert หมู่ที่ 4 บ้านโกรกแก้ว(คลองอีสานเขียว) [ 24 มี.ค. 2557 ]35
66 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ cape seal หมู่ที่ 8 บ้านนาตากลม [ 3 มี.ค. 2557 ]34
67 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบ cape seal หมู่ที่ 7 บ้านโคกรัก [ 3 มี.ค. 2557 ]36
68 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphalaltic Conrete ถนน บร.ถ5-0001 สายโคกสามัคคีโกรกแก้ว [ 10 ม.ค. 2557 ]32
69 สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดหารถรับ-ส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโกรกแก้ว [ 21 ต.ค. 2556 ]37
70 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ [ 1 ส.ค. 2556 ]35
71 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโกรกแก้ว หมู่ที่ 4 [ 1 ส.ค. 2556 ]34
72 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโกรกแก้ว หมู่ที่ 4 (สายบ้านผู้ช่วยวิชิต) [ 1 ส.ค. 2556 ]34
73 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 [ 12 ก.ค. 2556 ]36
74 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไข่เท่า หมู่ที่ 11 [ 12 ก.ค. 2556 ]35
75 เทศบาลตำบลโกรกแก้ว ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ [ 19 มิ.ย. 2556 ]36
76 ประกาศเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 4 ก.ย. 2555 ]35
77 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว หมู่ที่ 3 [ 30 พ.ค. 2555 ]40
78 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านซับบอน หมู่ที่ 5 [ 23 พ.ค. 2555 ]41
79 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกขยายสระน้ำหนองบัวแดง หมู่ที่ 6 [ 18 พ.ค. 2555 ]42
80 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกขยายอ่างเก็บน้ำหนองพลวง หมู่ที่ 10 [ 18 พ.ค. 2555 ]45
 
|1|2|3หน้า 4|5