เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
งานร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]24
2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]24
3 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนมกราคมประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]21
4 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ธ.ค. 2563 ]18
5 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 3 ธ.ค. 2563 ]19
6 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ร้องเรียน/ร้องทุกเรื่องทั่วไป ร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง) [ 3 ธ.ค. 2563 ]23
7 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]19
8 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]20
9 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]21
10 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]22
11 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ส.ค. 2563 ]22
12 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]21
13 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]18
14 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 พ.ค. 2563 ]19
15 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]17
16 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]17
17 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 ก.พ. 2563 ]17
18 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]20
19 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]19
20 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ธ.ค. 2562 ]21
 
หน้า 1|2|3