เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
งานร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]80
2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]86
3 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนมกราคมประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]77
4 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ธ.ค. 2563 ]78
5 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 3 ธ.ค. 2563 ]77
6 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ร้องเรียน/ร้องทุกเรื่องทั่วไป ร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง) [ 3 ธ.ค. 2563 ]80
7 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]76
8 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]74
9 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]79
10 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]78
11 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ส.ค. 2563 ]75
12 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]76
13 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]57
14 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 พ.ค. 2563 ]74
15 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]57
16 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]53
17 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 ก.พ. 2563 ]53
18 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]72
19 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]72
20 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ธ.ค. 2562 ]74
 
หน้า 1|2|3