เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
กิจกรรมเชิดชูเดียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมยกย่องและสนับสนุนบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายในและภายนอกองค์กร ฯ [ 29 ธ.ค. 2564 ]85
2 กิจกรรมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 29 ธ.ค. 2564 ]137
3 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ [ 31 พ.ค. 2564 ]82
4 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]97
5 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ตำบลโกรกแก้ว [ 30 ก.ย. 2563 ]99
6 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]99
7 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]93
8 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 2562 [ 29 พ.ค. 2562 ]143
9 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]99