เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
คู่มือการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น [ 20 ธ.ค. 2564 ]50
2 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 1 ก.ค. 2563 ]53
3 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 1 ก.ค. 2563 ]55
4 คู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]54
5 ขออนุมัติจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการและประกาศเทศบาลตำบลโกรกแก้วเรื่องคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางรายการของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 16 เม.ย. 2563 ]74
6 คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 13 เม.ย. 2563 ]78
7 คู่มือ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก กระบวนงาน การจัดรายได้ [ 22 พ.ย. 2561 ]53
8 คู่มือการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 5 พ.ย. 2561 ]57