เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 8 มี.ค. 2567 ]15
2 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน เบี้ยความพิการ [ 8 มี.ค. 2567 ]8
3 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 8 มี.ค. 2567 ]12
4 คู่มือปฏิบัติงาน การยืมทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 27 มี.ค. 2566 ]48
5 คู่มือปฏิบัติงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น [ 20 ธ.ค. 2564 ]54
6 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 1 ก.ค. 2563 ]109
7 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 1 ก.ค. 2563 ]107
8 คู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]108
9 ขออนุมัติจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการและประกาศเทศบาลตำบลโกรกแก้วเรื่องคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางรายการของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 16 เม.ย. 2563 ]155
10 คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 13 เม.ย. 2563 ]167
11 คู่มือ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก กระบวนงาน การจัดรายได้ [ 22 พ.ย. 2561 ]105
12 คู่มือการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 5 พ.ย. 2561 ]104