เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ.2566 ช่วงที่ 1 [ 12 ต.ค. 2565 ]21
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ.2566 ช่วงที่ 2 [ 12 ต.ค. 2565 ]22
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ.2565 [ 29 ก.ย. 2564 ]66
4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]66
5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส่วนที่1 [ 30 ก.ย. 2563 ]84
6 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส่วนที่ 2 [ 30 ก.ย. 2563 ]79
7 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]70
8 เทศบัญญัติ62 ส่วนที่1 [ 1 ต.ค. 2561 ]68
9 เทศบัญญัติ62 ส่วนที่2 [ 1 ต.ค. 2561 ]64
10 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่วนที่ 1 [ 14 ส.ค. 2561 ]89
11 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่วนที่ 2 [ 14 ส.ค. 2561 ]86
12 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่วนที่ 3 [ 14 ส.ค. 2561 ]86
13 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง หรือ ปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 20 ต.ค. 2558 ]68
14 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 20 ต.ค. 2558 ]81
15 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตอนที่ 1 [ 1 ต.ค. 2558 ]84
16 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตอนที่ 2 [ 1 ต.ค. 2558 ]69
17 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 2 ต.ค. 2557 ]67
18 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 1 ต.ค. 2556 ]69
19 ตราเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 [ 2 ก.ค. 2555 ]85
20 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโกรกแก้ว เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2552 [ 17 มิ.ย. 2552 ]67
 
หน้า 1|2