เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ.2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]28
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ.2567 Word [ 29 ก.ย. 2566 ]29
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ.2566 ช่วงที่ 1 [ 12 ต.ค. 2565 ]84
4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ.2566 ช่วงที่ 2 [ 12 ต.ค. 2565 ]83
5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ.2565 [ 29 ก.ย. 2564 ]139
6 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]138
7 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส่วนที่1 [ 30 ก.ย. 2563 ]167
8 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส่วนที่ 2 [ 30 ก.ย. 2563 ]162
9 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]134
10 เทศบัญญัติ62 ส่วนที่1 [ 1 ต.ค. 2561 ]136
11 เทศบัญญัติ62 ส่วนที่2 [ 1 ต.ค. 2561 ]124
12 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่วนที่ 1 [ 14 ส.ค. 2561 ]180
13 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่วนที่ 2 [ 14 ส.ค. 2561 ]179
14 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่วนที่ 3 [ 14 ส.ค. 2561 ]176
15 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง หรือ ปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 20 ต.ค. 2558 ]142
16 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 20 ต.ค. 2558 ]163
17 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตอนที่ 1 [ 1 ต.ค. 2558 ]171
18 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตอนที่ 2 [ 1 ต.ค. 2558 ]138
19 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 2 ต.ค. 2557 ]139
20 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 1 ต.ค. 2556 ]144
 
หน้า 1|2