เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ.2565 [ 29 ก.ย. 2564 ]26
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]22
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส่วนที่1 [ 30 ก.ย. 2563 ]23
4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส่วนที่ 2 [ 30 ก.ย. 2563 ]23
5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]22
6 เทศบัญญัติ62 ส่วนที่1 [ 1 ต.ค. 2561 ]23
7 เทศบัญญัติ62 ส่วนที่2 [ 1 ต.ค. 2561 ]21
8 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่วนที่ 1 [ 14 ส.ค. 2561 ]27
9 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่วนที่ 2 [ 14 ส.ค. 2561 ]26
10 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่วนที่ 3 [ 14 ส.ค. 2561 ]25
11 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง หรือ ปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 20 ต.ค. 2558 ]22
12 ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ [ 20 ต.ค. 2558 ]21
13 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตอนที่ 1 [ 1 ต.ค. 2558 ]24
14 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตอนที่ 2 [ 1 ต.ค. 2558 ]23
15 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 2 ต.ค. 2557 ]21
16 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 1 ต.ค. 2556 ]21
17 ตราเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 [ 2 ก.ค. 2555 ]24
18 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโกรกแก้ว เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2552 [ 17 มิ.ย. 2552 ]23
19 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโกรกแก้ว เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2552 [ 17 มิ.ย. 2552 ]23
20 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโกรกแก้ว เรื่อง สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร พ.ศ.2552 [ 17 มิ.ย. 2552 ]22