เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 ธ.ค. 2566 ]25
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่2/2564 7 มกราคม 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]99
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่1/2564 28 ธันวาคม 2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]127
4 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินที่จะดำเนินการปีงบประมาณ 2564 ว่าจะดำเนินการไปในทิศทางใดที่จะทำให้แผนการดำเนินงานนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น โดยการร่วมคิด ร่วมทำร่วมแสดงความค [ 29 ก.ย. 2563 ]112