เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนุลาคม 2563-เดือนมีนาคม 2564) [ 7 เม.ย. 2564 ]155
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 20 เม.ย. 2563 ]106
3 รายงานผลการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2563 (รอบเดือนตุลาคม2562-เดือนมีนาคม2563) [ 8 เม.ย. 2563 ]145
4 ขออนุมัติดำเนินการจัดทำกฎหมายของ ป.ป.ช. [ 17 ต.ค. 2561 ]114
5 ผลดำเนินการจัดทำกฎหมายของ ป.ป.ช. [ 17 ต.ค. 2561 ]104
6 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน [ 12 ธ.ค. 2560 ]109
7 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 4 ต.ค. 2560 ]102
8 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 24 ธ.ค. 2558 ]115
9 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 22 พ.ย. 2556 ]125
10 รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 2 ก.ค. 2555 ]118