เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 8 ม.ค. 2567 ]19
2 รายงานการติดตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนุลาคม 2563-เดือนมีนาคม 2564) [ 7 เม.ย. 2564 ]173
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 20 เม.ย. 2563 ]120
4 รายงานผลการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2563 (รอบเดือนตุลาคม2562-เดือนมีนาคม2563) [ 8 เม.ย. 2563 ]162
5 ขออนุมัติดำเนินการจัดทำกฎหมายของ ป.ป.ช. [ 17 ต.ค. 2561 ]129
6 ผลดำเนินการจัดทำกฎหมายของ ป.ป.ช. [ 17 ต.ค. 2561 ]120
7 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน [ 12 ธ.ค. 2560 ]126
8 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 4 ต.ค. 2560 ]118
9 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 24 ธ.ค. 2558 ]139
10 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 22 พ.ย. 2556 ]153
11 รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว [ 2 ก.ค. 2555 ]142