เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.256-2570) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565-เดือนมีนาคม 2566)

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.256-2570) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565-เดือนมีนาคม 2566)    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.256-2570) รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565-เดือนมีนาคม 2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ