เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.krokkaew.go.th

 
 
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ


คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว

    รายละเอียดข่าว

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว

    เอกสารประกอบ

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มี.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ